Toimisto tarjoaa osaamistaan kaikissa työsuhteen vaiheissa työsopimuksen sopimuksen laatimisesta lähtien mahdolliseen oikeudenkäyntiin asti.

 - työsopimuksen laatiminen
- työsuhteen ehtojen tulkintaerimielisyydet
- työehtosopimusten tulkinta
- erimielisyysneuvottelut
- työsuhteen päättämiseen liittyvät neuvottelut
- oikeudenkäynnit

- johtajasopimukset
- kilpailukielto- ja salassapitosopimukset
- osakassopimukset