Asunto-osakeyhtiöoikeudelliset toimeksiannot

                         

- urakkasopimusriidat ja niihin liittyvät oikeudenkäynnit

- muut asunto-osakeyhtiöoikeudelliset toimeksiannot oikeudenkäynteineen 

- oikeudenkäynnin ulkopuoliset selvitystyöt ja juridiset lausunnot