Asunto-osakeyhtiöoikeudelliset toimeksiannot

-    urakkasopimusriidat ja niihin liittyvät oikeudenkäynnit
-    muut asunto-osakeyhtiöön liittyvät toimeksiannot oikeudenkäynteineen ja
       oikeudenkäynnin ulkopuoliset selvitystyöt ja juridiset  lausunnot