Sopimukset ja vahingonkorvausasiat

 

Yritys avustaa yksityishenkilöiden välisissä kuin myös yksityishenkilöiden ja

elinkeinonharjoittajien välisissä sopimus- ja vahingonkorvausasioissa.


-       sopimusten laadinta

-       neuvottelut riitatilanteessa

-       riitatilanteisiin liittyvät oikeudenkäynnit