Sopimus- ja vahingonkorvausoikeus

 

Yritys avustaa yksityishenkilöiden  sekä yksityishenkilöiden ja  elinkeinonharjoittajien välisissä sopimus- ja vahingonkorvausasioissa sopimuksen laatimisesta lähtien. Avustaminen kattaa myös neuvottelut riitatilanteissa ja mahdollisen oikeudenkäynnin.

.