Toimisto tarjoaa osaamistaan kaikissa työsuhteen vaiheissa työsopimuksen  tekemisestä mahdolliseen oikeudenkäyntiin asti.

 - työsopimuksen laatiminen
- työsuhteen ehtojen tulkintaerimielisyydet
- työehtosopimusten tulkinta
- erimielisyysneuvottelut
- työsuhteen päättämiseen liittyvät neuvottelut
- oikeudenkäynnit

- johtajasopimukset
- kilpailukielto- ja salassapitosopimukset ja niiden sitovuus
- työntekijän osakassopimukset