Asunto- ja kiinteistökauppaPalvelemme   asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyen


1) kaupanteon alkuvaiheen osalta sopimuksen laatimisessa, jossa korostuu myyjän tiedonantovelvollisuus ja ostajan selonottovelvollisuus kaupan kohteesta.


2) mahdollisten erimielisyystilanteiden osalta virheiden selvittämisessä, kuten


o    onko kohde sellainen kuin on sovittu ja onko myyjä antanut oikeat tiedot kohteesta ,  muun muassa velkaosuudesta ja tulevista               remonteista ja onko ostaja tutustunut riittävästi kohteeseen tai onko jollakin toisella on omistus- tai muu hallintaa rajoittava oikeus         kohteeseen, ottaen huomioon, että   virheestä on huomautettava myyjää määräajassa, kun ostaja on havainnut virheen.

 

3) Riidanratkaisussa


o    oikeudenkäynnit ja tuomioistuimen vahvistamat sovinnotHuoneenvuokra-asiat


Toimisto hoitaa myös huoneenvuokralakiin liittyviä toimeksiantoja, kuten


- vuokran korottamiseen ja vuokrasuhteen päättämiseen  liittyvät erimielisyydet