Kustannukset

 

Asiakkaalle selvitetään ensimmäisen yhteydenoton aikana ne toimenpiteet,

joita asian selvittäminen mahdollisesti vaatii ja myös sen aiheuttamat kustannukset.

Samalla käydään keskustelu siitä, miten asiaa tulisi ryhtyä hoitamaan. Näistä neuvotteluista ei veloiteta. 

 

Oikeusturvavakuutus

 

Yksityishenkilöllä on useimmiten käytettävissään oikeusturvavakuutus, joka kattaa vakuutetun omat oikeudenkäyntikulut ehdoista riippuen yleensä joko 8 500 tai 17 000 euroon saakka. Mikäli asiakas kuuluu esimerkiksi johonkin työntekijäjärjestöön, hänellä saattaa olla käytettävissään järjestön myöntämä oikeusturvavakuutus. Toimistomme on hoitanut lukuisia järjestöjen jäsenten oikeudenkäyntejä erityisesti työsuhdeasioissa.

 

Julkinen oikeusapu

 

Asiakkaalla voi myös olla mahdollisuus saada asiansa hoitamiseen julkista oikeusapua. Sen myöntämisen edellytyksistä saa tietoa oikeushallinnon sivulta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/.

 

Yrityksille


Yrityksille oikeusturvavakuutus on luonnollisin tapa turvata toimintansa juridisen riidan ilmaantuessa. Vakuutus on käytössä siitä lähtien, kun vastapuoli tai asianosainen on kiistänyt toisen osapuolen vaatimuksen.