Kustannukset

 

Asiakkaalle selvitetään ensimmäisen yhteydenoton aikana ne toimenpiteet, joita asian selvittäminen mahdollisesti vaatii ja myös niiden aiheuttamat kustannukset.

Samalla käydään keskustelu siitä, miten asiaa tulisi ryhtyä hoitamaan. Näistä neuvotteluista ei veloiteta.

 

 

 

 

Yksityiselle

 

Oikeusturvavakuutus

 

Yksityishenkilöllä on useimmiten käytettävissään oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikulut ehdoista riippuen yleensä joko 8 500 tai 17 000 euroon saakka. Mikäli asiakas kuuluu esimerkiksi johonkin työntekijäjärjestöön, hänellä saattaa olla käytettävissään järjestön myöntämä oikeusturvavakuutus. Toimistomme on hoitanut lukuisa järjestöjen jäsenten oikeudenkäyntejä erityisesti työsuhdeasioissa.

 

Julkinen oikeusapu

 

Asiakkaalla on myös mahdollisuus saada asiansa hoitamiseen julkista oikeusapua. Sen myöntämisen edellytyksistä saat tietoa oikeushallinnon sivuilta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/.

 

Yrityksille

 

Yrityksille oikeusturvavakuutus on luonnollisin tapa turvata toimintansa juridisen riidan ilmaantuessa. Vakuutus on käytössä siitä lähtien, kun vastapuoli tai asianosainen on kiistänyt toisen osapuolen vaatimuksen.