Asianajaja, VT Jan von Konow

 

OTK 2002, Helsingin yliopisto

VT 2005

AA 2011

 

 

Jan von Konow on toiminut lakimiehenä vuodesta 2002 lähtien.

 

Ennen toimiston perustamista hän on toiminut virkamiehenä, tuomioistuinlakimiehenä,

ollut lakimiehenä toisessa asianajotoimistossa hankkien laajan asiantuntemuksen juridiikan eri alueilta.

 

Työsuhteisiin liittyviin kysymyksiin hän on perehtynyt Suomen suurimpien työntekijäjärjestöjen

palveluksessa ja myöhemmin tehtävissään asianajajana. Niihin liittyvissä toimeksiannoissa hän

on toiminut neuvonantajana, käynyt erimielisyysneuvotteluja ja edustanut asiakkaitaan

oikeudenkäynneissä kaikilla työoikeuden osa-alueilla laatien osakas- ja johtajasopimuksia.

Hän toiminut myös yritysten neuvonantajana ja avustajana oikeudenkäynneissä