ASIANAJOTOIMISTO VON KONOW


 

Asianajotoimisto von Konow palvelee yksityis- ja yritysasiakkaita ja hoitaa toimeksiantoihin mahdollisesti liittyvät oikeudenkäynnit.

Ennen toimeksiannon vastaanottamista asiakkaalle selvitetään kustannusten perusteet. Toimenpiteiden laajuus mitoitetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Yritys tarjoaa myös neuvontapalveluja erikseen sovittavin ehdoin. Kaikessa laskutuksessa noudatetaan Suomen Asianajajaliiton palkkio-ohjeen periaatteita.